van prikkelige naar vruchtbare relaties

 

Slechte relaties zijn niet goed voor je gezondheid. Ze dragen bij aan een klimaat van wantrouwen binnen families, teams en organisaties. Slechte relaties werken verstorend op de kwaliteit van het werk. Doordat mensen elkaar gaan vermijden ontstaat er misinterpretatie en miscommunicatie. Weinig positiefs komt voort uit slechte relaties. Het leidt tot uitval van mensen en zelfs ontslag. 

 

Hoe verander je een slechte relatie in een vruchtbare?

 

Persoonlijk niveau

Je kunt weliswaar de ander niet veranderen maar je kunt beginnen met jezelf. "Verbeter de wereld, begin met jezelf".

 

Om dit proces van "pro actieve relatie verbetering" in gang te zetten, heb ik in de afgelopen jaren een drie stappen aanpak ontwikkeld. 

 

  • Reflecteer: op je kernwaarden, je principes, je overtuigingen en je grenzen. Wat is waar, wat is aanname?
  • In kaart brengen: hoe verhoudt dit zich met het waargenomen gedrag in de bewuste relatie, wat moet op basis hiervan in deze relatie veranderen?  
  • Actie: pas je gedrag aan en communiceer je boodschap op een manier dat je gehoord wordt.  

 

Iedere stap vergt tijd en moed. Het vergt moed om bij jezelf te rade te gaan, eerlijk te zijn, om te beseffen dat je jezelf misschien te kort doet. Om je grenzen te benoemen. Het vergt moed om je verkregen inzichten om te zetten in daden. Het kan betekenen dat je jezelf moet laten horen op een manier die je nog niet eigen hebt gemaakt, dat je nee moet gaan zeggen tegen mensen waartegen je nog nooit nee hebt gezegd. Spannend maar ook lonend.

 

Het resultaat is transformatief voor de relatie en voor jezelf!

 

Bonus: niet alleen deze relatie verbeterd maar je zult ontdekken dat er meer verschuift. Ook kun je deze stappen toepassen op jezelf, op de relatie met jezelf. Een levenslang proces en het gaat je steeds makkelijker af wanneer je daar bewust aandacht aan geeft. 

 

Organisatie Niveau

Voor systemische relaties, relaties binnen groepen en organisaties is het proces uitgebreider. Het geheim zit in het onthullen van de vraag wat " wat wil er gebeuren in deze organisatie/groep?". Hierdoor wordt voorbij gegaan aan het individuele (en de vaak polariserende vraag van wie doet wat tegen wie en waarom?) maar wordt uitgezoomd naar de groep als geheel. Iedereen die deel uitmaakt van dit systeem heeft een stem en heeft kennis over het systeem. 

Gekeken wordt naar wat beweegt wel, wat niet? In een organisatie is altijd beweging: verbeteren van diensten, groei van omzet, creatie van mooie programma's of het opleiden van mensen. Als dit proces niet goed loopt en de

resultaten tegen vallen, zit er iets vast in het systeem. 

 

 

De systemische aanpak helpt om de boel weer in beweging te krijgen.

 

De 4 stappen zijn ontmoet, laat zien, breng in kaart en voer uit:

  • Ontmoet het systeem waar het is, wie maakt deel uit van dit systeem?
  • Laat zien aan de leden van het systeem wat er wil gebeuren, waar zit het vast, welke verandering wordt beoogd waardoor er conflict ontstaat? 
  • Breng in kaart: wat zijn de verkregen inzichten, wat weten we samen, welke acties zijn nodig?
  • Voer uit

 

Voor dit proces is een systemische coach onontbeerlijk, het is lastig om deze stappen te doorlopen wanneer je deel uit maakt van het systeem. 

 

meer informatie?

 

gerdavanloon@mac.com